SauerlandBookings
Prachtige vergezichten
In alle seizoenen mooi
Skiën van december tot april
Wandelen door de sneeuw

Annuleren

Op boekingen via SauerlandBookings zijn de volgende Annuleringsvoorwaarden van toepassing:

 1. Binnen het wettelijke herroepingsrecht (“Wet kopen op afstand”) vallen Boekingen zoals die met/via SauerlandBookings tot stand gekomen, onder de uitzonderingen bedenktijd. (Artikel 6:230p) en komen dus niet in aanmerking voor een herroepingsrecht (‘bedenktijd’) van 14 dagen.

 2. De Huurder is gerechtigd een Boeking schriftelijk te annuleren tegen voldoening van de volgende annuleringskosten:

  • bij annulering tot de 42ste dag voor de dag van aankomst: 30% van de huursom;

  • bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 60% van de huursom;

  • bij annulering vanaf de 28ste dag voor de dag van aankomst tot de dag van aankomst: 90% van de huursom;

  • bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige huursom.

 3. Het annuleren van een Boeking door de Huurder geldt ook als annulering voor Medehuurder(s)

 4. Een verzoek tot annulering van de Boekingsovereenkomst als bedoeld in dit artikel dient schriftelijk te worden gericht aan SauerlandBookings indien de Boeking door SauerlandBookings is bevestigd en aan de Verhuurder indien de Boeking door de Verhuurder is bevestigd. Betalingsgegevens (IBAN bankrekeningnummer en tenaamstelling) dienen onderdeel van dit verzoek  te zijn.

 5. Annuleringskosten zullen in eerste instantie met het reeds aan SauerlandBookings of Verhuurder betaalde gedeelte van de huursom worden verrekend. Indien dit niet toereikend is, dient het restant alsnog door de Huurder te worden voldaan. SauerlandBookings of Verhuurder zal eventuele teveel ontvangen betalingen binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek tot annulering, terugbetalen op de in het verzoek tot annulering vermelde bankrekening.